Sørlandet Helsepark

Helsetjenester, terapi, trening og rehabilitering. Terapibasseng med 34°C kommer. Boliger utvikles.